Μενού Κλείσιμο

Το σωματείο μας.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε στις 30/4/2004 με σκοπούς την συνένωση των εργαζομένων του δήμου Αθηναίων σε ενιαία συνδικαλιστική δράση, την ενιαία και συλλογική μελέτη προστασία και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων τους.

Από την ίδρυση του:
  • Συμβάλει στην αναβάθμιση, ενίσχυση και ανύψωση του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εργαζόμενων και βοήθα στην επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση των μελών του.
  • Φροντίζει για την ενημέρωση των μελών του για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και συμβάλει στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ τους και ανάμεσα στους εργαζόμενους όλης της χώρας ενισχύοντας έτσι την ανεξαρτησία και αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος και στην προστασία του από κάθε αντιδημοκρατική ενέργεια.
  • Ενθαρρύνει την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζόμενων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου.
  • Αξιώνει συμμετοχή στην προσπάθεια για μια Δημόσια Διοίκηση, δημοκρατική, σύγχρονη και εξελισσόμενη που θα λειτουργεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των Λαϊκών συμφερόντων. Συμβάλει στην ουσιαστική πραγματοποίηση της αρχής της ισοτιμίας των δυο φύλων, και η ανυστερόβουλη αποδοχή τους.
  • Προσπαθεί διαρκώς για τη βελτίωση των συνθηκών και όρων δουλειάς στους χώρους των εργαζομένων και συμβάλει στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας με στόχο την καλυτέρευση της ασφάλειας και υγιεινής σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Αρχές μας είναι:
Η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των μελών του συλλόγου.Η αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του συλλόγου με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.