Περιήγηση: Νομοθεσία Υπαλλήλων

" ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3428/19-12-2014 "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ…
Διάβασε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2738/1999 "ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 180/9-9-1999 ΝΟΜΟΣ 3174/2003 (ΑΡΘΡΟ 9-ΠΑΡ.1) "ΜΕΡΙΚΗ…
Διάβασε περισσότερα

"ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2054/14-9-2011 "ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΜΕ…
Διάβασε περισσότερα

"ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚ Α ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α." (Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Β' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 471/16-6-1989)…
Διάβασε περισσότερα