«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3428/19-12-2014
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3169/26-11-2014
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Π.Ε.,Τ.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄ 167) ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4250/2014 (Α΄ 74).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2526/23-9-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2525/23-9-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2459/16-9-2014
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2123/1-8-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2029/25-7-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2012/24-7-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1568/16-6-2014
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1552/12-6-2014

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1447/5-6-2014

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1263/16-5-2014
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15960/9-5-2014 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1240/15-5-2014
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ
ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1197/12-5-2014
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 508/17-4-2014
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡ. ΟΙΚ.:2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 928/14-4-2014
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΠΑΡ.1 ΤΗΣ Π.Υ.Σ. 33/2006 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 596/11-3-2014
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30854/3809/31-12-2014 (3498 Β΄)- ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 313/12-2-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 334/13-2-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ Ν.4172/2013.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 244/6-2-2014
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (9/2014) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄ 167), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 243/6-2-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ‘Η ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 86/21-1-2014
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 7/7-1-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΙ Υ.Ε. ΤΟΥ Ν.2643/1998 ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3253/20-12-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (Φ.Ε.Κ. 1992/Β/14-8-2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3206/17-12-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.2/37345/0004/4-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 784/Β΄/4-6-2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3091/5-12-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.:5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3036/29-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (Φ.Ε.Κ. 1992/Β/14-8-2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3035/29-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 90894/18-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2655/Β/2013) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Δ.Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ».»
Φ.ΕΚ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3032/28-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 6000/2/234-γ ΑΠΟ 15-10-2013 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, «ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (Β΄ 2631).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3030/28-11-2013
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄ 167).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2999/26-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Β΄ 55) «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35, ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν.4024/2011.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2998/26-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14-8-2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2757/29-10-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Δ.Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2655/18-10-2013
«ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΕΙ), ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 74/2008 (Α΄ 112) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2643/17-10-2013
«ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2631/17-10-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7-8-2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜ
ΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2560/11-10-2013
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 91 ΤΟΥ Ν.4172/2013, Φ.Ε.Κ. 167/Α΄).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2208/6-9-2013
«ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2137/29-8-2013
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2091/27-8-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1992/14-8-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1914/7-8-2013
«ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1344/3-6-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1343/3-6-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1215/20-5-2013
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΠΑΡ.1 ΤΗΣ Π.Υ.Σ. 33/2006 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1069/29-4-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.1α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 662/21-3-2013
«ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡ. Ζ4 ΤΗΣ ΠΑΡ. Ζ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/2012.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 386/21-2-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡ.12 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 43/15-1-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΤΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο. ΤΗΣ ΠΕΡ.12 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (Α΄ 222).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 37/14-1-2013
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ, ΠΑΡ. Ζ (ΥΠΟΠΑΡ. Ζ.1 ΚΑΙ Ζ.2), ΤΟΥ Ν.4093/2012.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 7/8-1-2013
«ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3498/31-12-2012
«ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3429/24-12-2012
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2700/5-10-2012
«ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 358/27-7-2012
«ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 17-6-2012.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1838/11-6-2012
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚ 465/Β΄) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1399/30-4-2012
«ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1391/27-4-2012
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 70765/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Β΄ 2351).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1285/11-4-2012
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Φ.80000/οικ.32115/2009/28-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1-1-2012 ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. ΚΑΙ Ο.Π.Α.Δ. ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3010/29-12-2011).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1135/10-4-2012
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 150/29-3-2012
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 150/29-3-2012
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.4024/2011 (Α΄ 226).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 498/28-2-2012
«ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 78/24-2-2012
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 414/23-2-2012
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012
«ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 96/31-1-2012
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 57/25-1-2012
«ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3100/30-12-2011
«ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 1-1-2012 ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α. ΚΑΙ Ο.Π.Α.Δ. ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 3010/29-12-2011
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2456) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3008/29-12-2011
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2854/16-12-2011
«ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2778/2-12-2011
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Β. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2619/8-11-2011
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Υ.) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2456/3-11-2011
«ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΡΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2370/25-10-2011
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Υ386/17-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Β΄ 2326) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2341/18-10-2011
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2340/18-10-2011
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧH ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2326/17-10-2011
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2305/15-10-2011
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2300/14-10-2011
«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 262 ΤΟΥ Ν.3852/2010.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2297/13-10-2011
«ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2054/14-9-2011
«ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1853/22-8-2011
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1659/26-7-2011
«ΤΡΟΠΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΟΙΚ.21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1271/16-6-2011
«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1050/30-5-2011
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 745/5-5-2011
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 727/4-5-2011
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 676/28-4-2011
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 375/9-3-2011
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 323/1-3-2011
«Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων απο τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1323/27-8-2010
«Απογραφή Προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 784/4-6-2010
«Ορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 186/26-5-2010
«Εξαίρεση προσωπικού Ορισμένου Χρόνου απο τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 353/30-3-2010
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 108/4-2-2010
"Καθορισμός
της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού των Ανωνύμων Εταιριών των Ο.Τ.Α.
Α΄ Βαθμού."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1877/3-9-2009
"
Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αντικείμενο «Ειδική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης
των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»,
«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών
αδειών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»,
«Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον τρόπο παρακράτησης των
συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών»."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1632/6-8-2009
"
Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή
Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και
των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Συνδέσμων και
Ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1085/5-6-2009
"
Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου
σε σχέση με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας
και τη διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 68/20-2-2009
"Καθορισμός
αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού
που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2699/31-12-2008
"Κατ΄
αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-12-2008
"Για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2554/17-12-2008
"Εκπαίδευση
των επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού
της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2351/19-11-2008
"Καθορισμός
αποδοχών των εκπαιδευομένων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1687/21-8-2008
"Κατανομή
πόρων, κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. μεταξύ του Τομέα
Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1621/13-8-2008
"Αύξηση
των μηναίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2008."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1527/4-8-2008
"Κανονισμός
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1490/29-7-2008
"Καθορισμός
των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα
πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα
κ.λ.π.)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1414/17-7-2008
"Καθορισμός
εξόδων παράστασης των Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων, Αντιδημάρχων,
Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων και Αντιπροέδρων Κοινοτήτων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1350/10-7-2008
"Αποζημίωση
Προέδρων, Μελών και Γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού."
Φ.Ε.Κ.-Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 288/8-7-2008
"Τροποποίηση
της υπ.αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28-4-2004 (ΦΕΚ 645/Β΄/3-5-2004) απόφασης
περί του καθορισμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των
Ο.Τ.Α.."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1261/1-7-2008
"Τροποποίηση
της υπ΄ αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά
με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και
μέτρα Προληπτικής Ιατρικής."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008
"
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ.1049/8-1-2008 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών για την εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την
πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 793/6-5-2008
"
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 663/16-4-2008
"Λειτουργία
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 596/7-4-2008
"
Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες
περιοχές."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 475/18-3-2008
"
Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή
Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και
των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Συνδέσμων και
Ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 385/7-3-2008
«Καθορισμός
αποζημίωσης των Προέδρων και των Μελών των Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων,
για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις αυτών.»
Φ.Ε.Κ.-Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 96/5-3-2008
"
Χορήγηση αποζημίωσης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλους
βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Ν.3518/2006 και τρόπος αποδοσής
της."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 326/28-2-2008
"
Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 315/27-2-2008
"Καθορισμός
αποδοχών, κατ΄ αποκοπήν εξόδων κίνησης και αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση, των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών
Συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή
Κοινοτήτων."
Φ.Ε.Κ.-Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 85/26-2-2008
«Τροποποίηση
της υπ΄αριθμ.20583/10-4-2007 (Φ.Ε.Κ. 171-Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασής μας, περι
καθορισμού αποζημίωσης και εξόδων κίνησης των Προέδρων και των μελών
Τοπικών Συμβουλίων Ο.Τ.Α.»
Φ.Ε.Κ.-Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 77/25-2-2008
"
Εκπαίδευση των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού
Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. "
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 145/30-1-2008
"Καθορισμός
επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων
απο τα παράβολα για τη χορηγήση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2006."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2345/11-12-2007
"
Αναπροσαρμογή του ποσοστού καθορισμού των μηνιαίων βοηθημάτων του
Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1857/13-9-2007
"Καθορισμός
ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων
μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων
με αυτό σχολών."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1781/5-9-2007
"Καθορισμός
ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των μηχανικών
πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων
με αυτά σχολών."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1781/5-9-2007

» Καθορισμός αποδοχών των εκπαιδευόμενων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1765/4-9-2007
"
Αποζημίωση Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1734/30-8-2007
"
Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής
επίδοσης των τέκνων τους ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1613/17-8-2007
"
Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινοφελών Επιχειρήσεων του Ν.3463/2006.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1492/17-8-2007
"Τροποποίηση
της υπ΄αριθμ.53361/2-10-2006 κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με
την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και
Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1323/30-7-2007
"
Τρόπος απόδοσης των προβλεπομένων απο την παρ. 2 του άρθρου 56 του
Ν.3518/2006 (Α΄ 272) ποσών εφάπαξ βοηθήματος σε μονίμους υπαλλήλους
του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α. κατά την συνταξιοδότησή τους ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1318/27-7-2007
"
Αύξηση των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2007."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 847/31-5-2007
"Νομική
κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος
τους."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 694/3-5-2007
"Καθορισμός
ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ως
και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Συνδέσμων
και Ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 442/2-4-2007
"Καθορισμός
του τύπου βεβαιώσης της ιδιότητας υποψηφίου για την υπαγωγή του στις
διατάξεις του αρθρου 10 του Ν.3491/2006."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 317/8-3-2007
"Απλούστευση
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγεινομικού Ενδιαφέροντος επί
θαλασσοπλοούντων πλοίων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 246/26-2-2007
"Καθορισμός
εξόδων παράστασης των Δημάρχων,Προέδρων Κοινοτήτων,Αντιδημάρχων.Προέδρων
Δημοτικών Συμβουλίων και Αντιπροέδρων Κοινοτήτων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 103/30-1-2007
"Καθορισμός
φορέα και διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων
Ο.Τ.Α. που επιλέγουν τα εξοδα παράστασης."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1942/29-12-2006
"Τροποποίηση
της παρ.5 του άρθρου 14 του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του Ταμείου
Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1591/30-10-2006
"Καθορισμός
χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία
με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1535/19-10-2006
"Για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1513/13-10-2006
"Παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής
ιατρικής."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006
"Κατ΄αποκοπή
εξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1489/6-10-2006
"Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών
και των Ν.Π.Δ.Δ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 769/27-6-2006
"Αύξηση
των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ) για το έτος 2006.
"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 741/20-6-2006
"Καθορισμός
αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα των φορολογικών
επιτροπών των Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 471/17-4-2006
"Συμπλήρωση
της υπ’ αριθμ. 55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005) απόφασης καθορισμού
της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 426/7-4-2006
"Ανακαθορισμός
του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Υγείας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 330/20-3-2006
"Καθορισμός
ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ως
και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Συνδέσμων
και Ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων "
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 308/15-3-2006
"Αύξηση
Εξόδων κηδείας των Τακτικών Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. "
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 146/8-2-2006
"Καθορισμός
εξόδων παράστασης των Δημάρχων,Αντιδημάρχων,Προέδρων Κοινοτήτων και
Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων. "
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1863/29-12-2005
"Αποζημίωση
κατά συνεδρίαση μελών των Επιτροπών Επιλογής για την πλήρωση θέσεων
τακτικού προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού. "
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1863/29-12-2005
"Καθορισμός
της αποζημίωσης Προέδρων,Μελών και Γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. "
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1806/22-12-2005
"Σύσταση
Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1717/8-12-2005
"Ανάπτυξη
και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων
Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1720/8-12-2005
"Καθορισμός
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς
κατοικίας σε προβληματική περιοχή(άρθρο 10 του Ν.3320/2005 Φ.Ε.Κ.
48/τ.Α΄/23-2-2005.)"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1663/29-11-2005
"Καθορισμός
της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1648/29-11-2005
"Καθορισμός
ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α.,που κάνουν
χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1388/7-10-2005
"Σύσταση
θέσεων μόνιμου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού για την λειτουργία
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1257/7-9-2005
"Αναπροσαρμογή
των μηνιαίων βοηθημάτων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1144/17-8-2005
"Καθορισμός
διαδικασίας διενέργειας της συνέντευξης."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1136/17-8-2005
"Κατ’
αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1018/19-7-2005
"Άυξηση
του παρεχόμενου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 616/10-5-2005
"Καθορισμός
ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων που τηρούν
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ως
και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των Συνδέσμων
και Ιδρυμάτων των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 596/4-5-2005
"Άυξηση
των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων για το έτος 2005."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 561/26-4-2005
"Καθορισμός
αποδοχών των Γενικών Γραμματέων Δήμων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 378/24-3-2005
"Τροποποίηση
της υπ’αριθμ. 540/3-2-2005 απόφασης, περί καθορισμού Εξόδων παράστασης
των Προέδρων και Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών και
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 367/22-3-2005
"Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του
φυσικού τύπου του αντίγραφου ποινικού μητρώου."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 267/1-3-2005
"Καθορισμός
εξόδων παράστασης των Προέδρων και Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων
Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 199/16-2-2005
"Για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 25/14-1-2005
"Μερική
τροποποίηση της αριθμ. 2/12542/0022/20.3.2003 (ΦΕΚ 441/Β’/14.4.2003)
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
"Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και μέτρα προληπτικής ιατρικής."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 20/14-1-2005
"Αποδοχές
Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων
Υπουργείων, Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων
και Περιφερειών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Ο.Α.Ε.Δ.,
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και Υπαλλήλων
Ειδικών Θέσεων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1874/16-12-2004
"Καθορισμός
εξόδων παράστασης των Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων
και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1835/10-12-2004
"Πρόσληψη
έφεδρων βαθμοφορων της ΕΛ.ΑΣ. στο Δήμο Αθηναίων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 959/25-6-2004
"Καθορισμός
του διακριτικού σήματος και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού
ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 867/11-6-2004
"Συμπλήρωση
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
περι καθορισμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού."
Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Β΄ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 807/28-5-2004
"Αύξηση
των καταβαλλόμενων συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινονικών
Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) για το έτος 2004."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 658/6-5-2004
"Καθορισμός
ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των Ο.Τ.Α. Ά Βαθμού."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 645/3-5-2004
"Καθορισμός
της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 637/30-4-2004
"Διόρθωση
σφαλμάτων στην 2/62864/0022/28.1.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
181 Β/30.1.2004) των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών,
Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 505/5-3-2004
"Τροποποίηση
και συμπλήρωση της 5783/29-1-2004 (Φ.Ε.Κ. Β’/5-2-2004) κοινής υπουργικής
απόφασης περί εκπαίδευσης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 485/5-3-2004
"Κανονισμός
Λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 478/5-3-2004
"Καθορισμός
τακτικών αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας
και περιοδικής έμμισθης εντολής στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 355/18-2-2004
"Τροποποίηση
της 2/31607/0022/17-6-2002 Υπουργικής Απόφασης "Κατ’αποκοπή έξοδα
κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 225/6-2-2004
"Επέκταση
των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 215/5-2-2004
"Εκπαίδευση
Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 206/5-2-2004
"Όρια
υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων που θα τηρούν
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου
ώς και των Συμβουλίων των Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 181/30-1-2004
"Αμοιβή
Προέδρων, Μελών και Γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 151/30-1-2004
"Ρυθμίσεις
Ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμων και Κοινοτήτων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 147/29-1-2004
"Καταβολή
αναδρομικών οικογενειακής παροχής."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ
Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 70/20-1-2004

"Mερική
τροποποίηση της 2/12542/0022/20.3.2003 κοινής απόφασης Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων(Φ.Ε.Κ. 441 /Β
‘/14.4.2003) "Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής."

Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1892/19-12-2003

"
Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 9 του κανονισμού
παροχών ασθενείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1546/17-10-2003

"
Μέτρα και όροι για την διαχείρηση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές
μονάδες."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1419/1-10-2003

"
Καθορισμός ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού ειδικού ένστoλου προσωπικού
των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1281/10-9-2003

"
Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 441/14-4-2003

"
Εγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
«Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 391/4-4-2003

"
Eιδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημόσιου
Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού
και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1633/31-12-2002

"
Όρια Υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων των Δήμων και Κοινοτήτων που
θα τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού και Κοινοτικού
Συμβουλίου ως και των Συμβουλίων των Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων
και Ιδρυμάτων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1587/20-12-2002

"Αμοιβή
Προέδρων, Μελών και Γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού."


Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1364/24-10-2002

"Τροποποίηση
της 2/94734/0022/31-12-1999 (Φ.Ε.Κ. 38 – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2000)."


Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1205/18-9-2002

"Απλούστευση
διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ο.Τ.Α. α’ και β΄βαθμίδας."


Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1058/12-8-2002

"Κατ’
αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης."


Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 768/20-6-2002

"Πρότυπος
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Νομικών Προσώπων Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών."


Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 497/22-4-2002

"Για
του όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου
Δημοσιογράφων που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1452/22-10-2001

"Χαρακτηρισμός
δυσίατων νοσημάτων."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1386/22-10-2001

"Πρότυπος
Κανονισμός Λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών
και Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1362/18-10-2001

"Καθορισμός
δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών αργία."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 915/17-7-2001

"Καθορισμός
χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσία
με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 470/23-4-2001

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝEΙΑΚΟ
" ‘Αρση αμφισβήτησης ως προς τη συνταγματικότητα των διατάξεων
της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 1505/1984 (οικογενειακό επίδομα)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε.Δ. (Κατ’ άρθρον 100 του Συντάγματος) – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
1/29-3-2001

"Δημιουργία
Βάσης δεδομένων για το προσωπικό και τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. Α’
Βαθμού."
Φ.Ε.Κ. – Τευχος Β’- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 228/6-3-2001

"Αποζημίωση
εθελοντών σχολικών τροχονόμων."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1240/11-10-2000

"
Άρση της πολιτικής επιστράτευσης του προσωπικού του Ενιαίου Συνδέσμου
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 942/28-7-2000

"
Χρήση, κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα – οχήματα
των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα."
Φ.Ε.Κ. -ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 376/24-3-2000

"Επέκταση
διατάξεων του Ν. 2470/97 στο ειδικής περιορισμένης διαβάθμισης προσωπικό
των καταργουμένων Κοινοτήτων που δεν υπάγεται στις διατάξεις του."

Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1567/4-8-1999

"
Καθορισμός του ύψους του εφάπαξ χρηματικού ποσού που χορηγείται σε
υπαλλήλους Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής
περιοχής ."

Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1124/27-10-1998
"
Επέκταση της 2042790/5073/0022/2-7-1993 κοινής Υπουργικής Απόφασης
για τον καθορισμό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων που
μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2266/1994."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 275/23-4-1996
"
Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων
που μετατάσσονται ή μεταφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν.2085/1992 ή με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.1943/1991, σε Νομούς
παραμεθορίων περιοχών (άρθρο 1, Ν.287/1976)."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 545/27-7-1993

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.