Μενού Κλείσιμο

Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του σωματείου πρέπει να αποδέχονται πλήρως τους κανόνες του καταστατικού και πιο ειδικά  να ενεργούν και να δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργαζομένων του Δήμου και της εργατοϋπαλληλικής τάξης γενικότερα, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,

Θα πρέπει να απέχουν οιασδήποτε κίνησης που στόχο έχει τη διάσπαση και τον κατακερματισμό της συλλογικής προσπάθειας, και να παρίστανται στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου.

Να βοηθούν και να συμμετέχουν στη διακίνηση του έντυπου υλικού του Σωματείου να προπαγανδίζουν τις εκάστοτε εκδηλώσεις του και να ενεργοποιούνται περιφρουρώντας τις κινητοποιήσεις του.

Να εκπληρώνουν έγκαιρα και ανελλιπώς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο είτε αυτές είναι οι τακτικές μηνιαίες εισφορές είτε αυτές είναι έκτακτες οικονομικές εισφορές.