ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.


«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:25171/7-7-2014
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.22788/3-6-2014
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:36610/19-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:38900/2-10-2013
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.:10755/20-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:36610/19-9-2013
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:3805/4-2-2013
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2700/5-10-2012
ΝΟΜΟΣ 4071/2012 (ΑΡΘΡΟ 12-ΠΑΡ.11 ΚΑΙ 18)

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 85/11-4-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.23401/12-6-2012
ΝΟΜΟΣ 4071/2012 (ΑΡΘΡΟ 12-ΠΑΡ.18)

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 85/11-4-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.5045/8-2-2012
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.31983/7-7-2011
«ΤΡΟΠΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΟΙΚ.21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1271/16-6-2011
ΝΟΜΟΣ 3905/2010 (ΑΡΘΡΟ 51-ΠΑΡ.2α)
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 219/23-12-2010
ΝΟΜΟΣ 3870/2010 (ΑΡΘΡΟ 18-ΠΑΡ.4)
«ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 138/9-8-2010
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ
ΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:36469/9-7-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:723/6-7-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:685/24-6-2010
"
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:46538/31-7-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:797/23-7-2008
"ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α΄ΒΑΘΜΟΥ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 288/8-7-2008
"ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ."
ΑΘΗΝΑ-26 ΜΑΙΟΥ 2008
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.31323/20-5-2008

"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1806/22-12-2005

"ΑΜΟΙΒΗ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ,ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 151/30-1-2004
"ΤΡΟΠΟΣ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 667/3-7-1998

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.