Πώς ασφαλίζεται η εταιρική ιδιότητα

Το ποιοι καταβάλλουν εισφορές με βάση την ιδιότητά τους σε εταιρείες (πλην Α.Ε.) διευκρινίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων…

Πρόκειται για ένα θολό τοπίο που άφηνε τεράστια παράθυρα παρερμηνειών από τους επιφορτισμένους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι πολλές φορές επέβαλλαν εισφορές χωρίς αυτές να προβλέπονται.

Η εγκύκλιος φωτίζει πώς πρέπει να ασφαλίζονται:

● Μέλη και διαχειριστές Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ). Ολοι αυτοί οι εταίροι σε εταιρείες μορφής Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

● Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

● Τα πρόσωπα που έχουν αγροτικό εισόδημα ενώ παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, στην εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση των Ανώνυμων Εταιρειών (διευθύνων σύμβουλος, μέτοχοι της Α.Ε., μέλη Δ.Σ.). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει αφήσει ένα παράθυρο από το οποίο δίνεται η δυνατότητα να μην καταβάλλει καμία ασφαλιστική εισφορά κανένας εμπλεκόμενος στις Α.Ε.

Πάντως, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι ο τρόπος υπολογισμού των προβλεπόμενων εισφορών ανά κατηγορία για τα μέλη εταιρειών και τους διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ θα ισχύσει από την 1/6/2018, προκειμένου να μη διαταραχτεί το καθεστώς που ίσχυσε από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι αν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων.

Σε περίπτωση, όμως, που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ) έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστής, τότε πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές σαν αυτοαπασχόλουμενος.

Ειδικά για την περίπτωση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Σε περίπτωση, όμως, που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σαν αυτοαπασχολούμενος, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από τη σχέση του εταίρου.

Το ίδιο καθεστώς ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής τής ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο.

Οσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται (με βάση τις διατάξεις για τους αυτοαπασχολούμενους) επί του αθροίσματος του εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

Στην περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων διευκρινίζεται ότι οι ιδιοκτήτες τους, και γενικά οι ιδιοκτήτες όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας, σε όλη την Επικράτεια, έως και 5 δωματίων, υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές αγροτών.

Σε περίπτωση όμως που οι υπαγόμενοι επιχειρηματίες στη συγκεκριμένη κατηγορία, εκτός των τουριστικών καταλυμάτων, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ, για το σύνολο του εισοδήματός τους από την αγροτική δραστηριότητα και τα τουριστικά καταλύματα καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα όσα ισχύουν για τους αγρότες, και αντιμετωπίζονται, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, όπως οι υπόλοιποι που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Τέλος, όσον αφορά τα πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση) και συγχρόνως έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, ισχύουν όσα ορίζονται για την παράλληλη ασφάλιση.

Δηλαδή, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος από την αγροτική δραστηριότητα, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερβαίνει το προβλεπόμενο ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα αναγόμενο σε ετήσια βάση, δηλαδή το ποσό των € 4.923,12 (€ 410,26 x 12).

Για παράδειγμα, μηχανικός, ασφαλισμένος τού πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, το έτος 2018 παράλληλα με την άσκηση αυτοαπασχόλησης, για την οποία καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, έχει και εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος ύψους € 2.000,00 ετησίως.

Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των € 4.923,12 και συνεπώς ο μηχανικός καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές μόνο ως αυτοαπασχολούμενος.

Πηγή : efsyn.gr

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.