Πτώση 0,5% για τις παγκόσμιες δαπάνες Πληροφορικής το 2016

Σε καθοδικό σπιράλ θα βρεθεί η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής το 2016, με την αξία των δαπανών για το ΙΤ να αναμένεται, φέτος, μειωμένη κατά 0,5% σε σχέση με το 2015. Συνολικά, το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν, στην παγκόσμια αγορά για το ΙΤ, κεφάλαια της τάξης των $3,49 τρις έναντι $3,5 τρις το 2015.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα enikonomia.gr, πρόκειται για τη νέα εκτίμηση της Gartner για την πορεία των δαπανών Πληροφορικής κατά το τρέχον έτος, με την εταιρεία να αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις της, καθώς ένα τρίμηνο νωρίτερα η ίδια είχε επιφυλάξει θετικό πρόσημο για την αγορά, αναμένοντας ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,5%.

Όπως εξηγεί πάντως η Gartner η νέα, αναθεωρημένη προς τα κάτω, πρόβλεψη συνδέεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι με δομικά ζητήματα της ίδιας της αγοράς του ΙΤ. Σε κάθε περίπτωση, η οριακή πτώση
του 0,5% συνιστά σαφώς καλύτερη επίδοση σε σχέση με το 2015, όταν οι δαπάνες για το ΙΤ είχαν υποχωρήσει κατά 6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

“Υπάρχει ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, που αναγκάζει επιχειρήσεις και οργανισμούς τους “να σφίξουν το ζωνάρι”, με τις δαπάνες για το ΙΤ να είναι ένα από τα πρώτα θύματα αυτής της στρατηγικής”, εξηγούν οι αναλυτές της Gartner. Ταυτόχρονα, πάντως, υπογραμμίζουν ότι η ανάγκη των εταιρειών να επενδύσουν στην Πληροφορική, ώστε να υποστηρίξουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σύμφων
με τους αναλυτές, εταιρείες και οργανισμοί αναζητούν αυτήν την περίοδο το καλύτερο μείγμα επενδύσεων στο ΙΤ, το οποίο θα τους επιτρέψει αφενός να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς και αφετέρου να μην “χάσουν το τρένο” του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επενδυτικές προτεραιότητες

Το “Worldwide IT Spending Forecast” report της Gartner  αποκαλύπτει τις επενδυτικές προτεραιότητες επιχειρήσεων και Οργανισμών για το τρέχον έτος όσον αφορά την Πληροφορική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο report, οι επενδύσεις σε συσκευές
(PCs, ultramobiles, κινητά τηλέφωνα, tablets και εκτυπωτές) αναμένεται να μειωθούν το 2016 κατά 3,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και να διαμορφωθούν σε $626 δις έναντι $650 δις το 2015. Ωστόσο, η μείωση του 3,7% είναι σαφώς μικρότερη της πτώσης, που γνώρισε η αγορά το 2015, όταν υποχώρησε κατά 6,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Όπως εξηγούν οι ίδιοι, η αγορά των smartphones αγγίζει – διεθνώς – τα όρια του κορεσμού, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του τομέα να επιβραδύνεται.

Στην αγορά των PCs και των ultramobiles, επίσης, αναμένεται πτώση των δαπανών, η οποία και αυτή με τη σειρά της θα επηρεάσ
ει τη γενικότερη πορεία του κλάδου των συσκευών.

Στον αντίποδα των συσκευών αναμένεται να κινηθεί φέτος η αγορά των Data Centers, με τις σχετικές δαπάνες να προϋπολογίζονται αυξημένες το 2016 κατά 2,1% έναντι του 2015, διαμορφούμενες στα $175 δις από $171 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

Στον τομέα των Υπηρεσιών ΙΤ αναμένεται φέτος να σημειωθεί άνοδος, με την αγορά να κερδίζει έδαφος κατά 2,1% έναντι του 2015 και να ανέρχεται στα $929 δις από $910 δις το 2015. Αντίθετα, πτώση αναμένεται να καταγράψουν οι δαπάνες για Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, που υπολογίζεται ότι φέτος θα υποχωρήσουν
κατά 2%, κατερχόμενες σε $1,441 τρις από $1,470 τρις το 2015.

Τέλος, οι παγκόσμιες δαπάνες για software, κατά το τρέχον έτος, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε $321 δις, αυξημένες κατά 4,2% έναντι του 2015.

Προβλέψεις για δαπάνες Πληροφορικής, παγκοσμίως (σε δις $ ΗΠΑ)

Σε καθοδικό σπιράλ θα βρεθεί η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής το 2016, με την αξία των δαπανών για το ΙΤ να αναμένεται, φέτος, μειωμένη κατά 0,5% σε σχέση με το 2015. Συνολικά, το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν, στην παγκόσμια αγορά για το ΙΤ, κεφάλαια της τάξης των $3,49 τρις έναντι $3,5 τρις το 2015.

Π
ρόκειται για τη νέα εκτίμηση της Gartner για την πορεία των δαπανών Πληροφορικής κατά το τρέχον έτος, με την εταιρεία να αναθεωρεί επί τα χείρω τις προβλέψεις της, καθώς ένα τρίμηνο νωρίτερα η ίδια είχε επιφυλάξει θετικό πρόσημο για την αγορά, αναμένοντας ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,5%.

Όπως εξηγεί πάντως η Gartner η νέα, αναθεωρημένη προς τα κάτω, πρόβλεψη συνδέεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι με δομικά ζητήματα της ίδιας της αγοράς του ΙΤ. Σε κάθε περίπτωση, η οριακή πτώση του 0,5% συνιστά σαφώς καλύτερη επίδοση σε σχέση με το 2015, όταν οι δαπάνε
ς για το ΙΤ είχαν υποχωρήσει κατά 6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

“Υπάρχει ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, που αναγκάζει επιχειρήσεις και οργανισμούς τους “να σφίξουν το ζωνάρι”, με τις δαπάνες για το ΙΤ να είναι ένα από τα πρώτα θύματα αυτής της στρατηγικής”, εξηγούν οι αναλυτές της Gartner. Ταυτόχρονα, πάντως, υπογραμμίζουν ότι η ανάγκη των εταιρειών να επενδύσουν στην Πληροφορική, ώστε να υποστηρίξουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, εταιρείες και οργανισμοί αναζητούν αυτήν την περίο
ο το καλύτερο μείγμα επενδύσεων στο ΙΤ, το οποίο θα τους επιτρέψει αφενός να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς και αφετέρου να μην “χάσουν το τρένο” του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επενδυτικές προτεραιότητες

Το “Worldwide IT Spending Forecast” report της Gartner  αποκαλύπτει τις επενδυτικές προτεραιότητες επιχειρήσεων και Οργανισμών για το τρέχον έτος όσον αφορά την Πληροφορική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο report, οι επενδύσεις σε συσκευές (PCs, ultramobiles, κινητά τηλέφωνα, tablets και εκτυπωτές) αναμένεται να μειωθούν
το 2016 κατά 3,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και να διαμορφωθούν σε $626 δις έναντι $650 δις το 2015. Ωστόσο, η μείωση του 3,7% είναι σαφώς μικρότερη της πτώσης, που γνώρισε η αγορά το 2015, όταν υποχώρησε κατά 6,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Όπως εξηγούν οι ίδιοι, η αγορά των smartphones αγγίζει – διεθνώς – τα όρια του κορεσμού, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του τομέα να επιβραδύνεται.

Στην αγορά των PCs και των ultramobiles, επίσης, αναμένεται πτώση των δαπανών, η οποία και αυτή με τη σειρά της θα επηρεάσει τη γενικότερη πορεία του κλάδου των συσκευών.

Στον αντίποδα των
υσκευών αναμένεται να κινηθεί φέτος η αγορά των Data Centers, με τις σχετικές δαπάνες να προϋπολογίζονται αυξημένες το 2016 κατά 2,1% έναντι του 2015, διαμορφούμενες στα $175 δις από $171 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

Στον τομέα των Υπηρεσιών ΙΤ αναμένεται φέτος να σημειωθεί άνοδος, με την αγορά να κερδίζει έδαφος κατά 2,1% έναντι του 2015 και να ανέρχεται στα $929 δις από $910 δις το 2015. Αντίθετα, πτώση αναμένεται να καταγράψουν οι δαπάνες για Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, που υπολογίζεται ότι φέτος θα υποχωρήσουν κατά 2%, κατερχόμενες σε $1,441 τρις από $1,470 τρις
ο 2015.

Τέλος, οι παγκόσμιες δαπάνες για software, κατά το τρέχον έτος, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε $321 δις, αυξημένες κατά 4,2% έναντι του 2015.

 

Προβλέψεις για δαπάνες Πληροφορικής, παγκοσμίως (σε δις $ ΗΠΑ)

2015

2015

2016

2016

Δαπάνες

Αύξηση (%)

Δαπάνες

Αύξηση (%)

Συσκευές

650

-6,4

626

-3,7

Συστήματα Data Center

171

2,9

175

2,1

Software

308

-1,9

321

4,2

Υπηρεσίες Πληροφορικής

910

-4,7

929

2,1

Υπηρεσίες Επικοινωνιών

1.470

-8,4

1,441

-2

Σύνολο Πληροφορικής

3.509

-6

3,492

-0,5

googletag.cmd.push(function(){googletag.display(‘ad_pos_autod_home_336x280_main_1’);});

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.