ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ


«ΔΙ
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1263/16-5-2014
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-6-2014 ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΟΑ/Φ.13/641/οικ.319/7-1-2014
«ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΟΑ/Φ.13/625/οικ.26663/2-10-2013
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 347/2003, 44/2005, 116/2006 ΚΑΙ 146/2007, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4115/2013 ΚΑΙ 4148/2013.»
ΑΘΗΝΑ-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΟΑ/Φ.13/610/οικ.16832/11-6-2013
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 146/2007
"
Τροποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθοριμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 185/3-8-2007
» Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την οριστικοποίηση των πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια ασκησης επαγγέλματος.»

Αρ.Πρωτ.:ΔΟΑ/Φ.13/137/οικ.3902/13-2-2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. 116/2006
"Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001
« Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα»."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 115/9-6-2006
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
"Τριτοβάθμιας,Μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.),Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής. "
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
"Πανεπιστημιακής,Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης."
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ
"Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα."
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
"Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001-Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα-όπως αυτό ισχύει. "
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:ΔΟΑ/Φ.13/26502/27-12-2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 44/2005
"Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 50/2001 "Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα", όπως ισχύει"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 63/ 9-3-2005
ΝΟΜΟΣ 3320/2005 (ΑΡΘΡΟ 28)
"Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και για τους Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 48/ 23-2-2005
ΝΟΜΟΣ
3274/2004 (ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡ. 4)
"Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 195/19-10-2004
"Διόρθωση
σφάλματος στο υπ. αριθ. 347/2003 Προεδρικό Διάταγμα."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 121/5-7-2004

"
KΩΔΙΚΟΠΟΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ : Καθορισμός των προσόντων διορισμού
σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα."


" ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης."


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 347/2003
" Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001 "Καθορισμός
των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.
"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 315/ 31-12-2003


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 50/2001
" Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα."

Φ.Ε.Κ.
– ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 39/ 5-3-2001


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22/1990
"Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους
και τους υπαλλήλους των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
στους υπαλλήλους του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 7/ 22-1-1990

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.