Μενού Κλείσιμο

Κατάθεση προτάσεων για τη προστασία των εργαζομένων

Με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου Ε.Ε.Δ.Α. κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις για την προστασία υγείας των συναδέλφων . Σας γνωστοποιούμε το σχετικό έγγραφο του σωματείου προς τον Δ/ντη Καθαριότητας – Ανακύκλωσης.