Μενού Κλείσιμο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψεως αποφάσεων.

Προκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο, συζητώντας μεταξύ άλλων για το Οικονομικό και Διοικητικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου.

Μπορεί να συγκληθεί και έκτακτη γενική συνέλευση κάθε φορά που αποφασίζει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Αντώνος Δημήτρης

Α’ Αντιπρόεδρος: Στράτος Στυλιανός

Β’ Αντιπρόεδρος: Γαλαίος Μηνάς

Γενικός Γραμματέας: Καλλίνικος Γεώργιος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κουρέτας Χρήστος

Ταμίας: Καρλατήρας Γεώργιος

Αναπληρωτής Ταμίας: Τοπάλης Δημήτρης

Γραμ.Δημοσίων Σχέσεων:Σπαράγγης Γεώργιος

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Θεοδωρίδης Δημήτρης

Έφορος: Δούλας Ανδρέας

Τα μέλη :

Ζαφείρης Μιχάλας
Ζαβογιάννης Γεώργιος
Κάρλος Δημήτρης
Τριπόδης Σωτήρης
Στεφανόπουλος Ανδρέας
Σούτσος Κω/νος
Μακρόπουλος Μιχαήλ
Λειβαθινού Ελευθερία
Κεραμύδας Λάμπρος
Δρόσος Χρήστος
Ντουντούμης Αναστάσιος