Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψεως αποφάσεων.

Προκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο, συζητώντας μεταξύ άλλων για το Οικονομικό και Διοικητικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου.

Μπορεί να συγκληθεί και έκτακτη γενική συνέλευση κάθε φορά που αποφασίζει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Μιχάλας Ζαφείριος

Α’ Αντιπρόεδρος: Αντώνος Δημήτρης

Β’ Αντιπρόεδρος: Στράτος Στυλιανός

Γενικός Γραμματέας: Καλλίνικος Γεώργιος

Αναπληρωτής Γραμματέας: Θεοδωρίδης Δημήτρης

Ταμίας: Καρλατήρας Γεώργιος

Αναπληρωτής Ταμίας:Λύρης Σωτήρης

Γραμ.Δημοσίων Σχέσεων:Σπαράγγης Γεώργιος

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Τριπόδης Σωτήρης

Έφορος: Δούλας Ανδρέας

 

Tα Μέλη:

Τοπάλης Δημήτρης

Γαλαίος Μηνάςς

Γερούτης Χρήστος

Κάρλος Δημήτρης

Ζαβογιάννης Γεώργιος

Καραγιάννης Γρηγόρης

Κουρέτας Χρήστος

Τραχίλης Δημήτριος

Στεφανόπουλος Ανδρέας

Σούτσος Κωνσταντίνος

Ντουντούμης Αναστάσιος