ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3428/19-12-2014
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293/οικ.23498/26-9-2014
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Π.Ε.,Τ.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄ 167) ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4250/2014 (Α΄ 74).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2526/23-9-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2459/16-9-2014
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:779/14-7-2014
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/204/οικ.16329/30-6-2014
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1568/16-6-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:605/17-6-2014
«ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.) ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.:5/2013 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2999/26-11-2013 ΚΑΙ Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 3036/29-11-2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.»
ΑΘΗΝΑ-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:532/30-5-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:428/30-4-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/2013) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:426/29-4-2014
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 508/17-4-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/111/180/7-3-2014
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:327/31-3-2014
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4172/2013.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/119/2593/13-3-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:134/6-2-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6000/2/5250/3-ΙΓ/3-2-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. κ. ΒΕΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2009) ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:35/14-1-2014
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1310/9-12-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.:5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3036/29-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (Φ.Ε.Κ. 1992/Β/14-8-2013) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3035/29-11-2013
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 90894/18-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2655/Β/2013) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Δ.Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ».»
Φ.ΕΚ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3032/28-11-2013
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 6000/2/234-γ ΑΠΟ 15-10-2013 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, «ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» (Β΄ 2631).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 3030/28-11-2013
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄ 167).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2999/26-11-2013
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1199/13-11-2013
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Δ.Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2655/18-10-2013
«ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2631/17-10-2013
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1005/23-9-2013
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.34865/3-9-2013
«ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2137/29-8-2013
«ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ;».»
ΑΘΗΝΑ-18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3731/2008.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:210/5-3-2013
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1229/12-10-2012
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1208/8-10-2012
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1148/27-9-2012
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Υ
ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/45042/0022/19-6-2012
ΝΟΜΟΣ 4071/2012 (ΑΡΘΡΟ 12-ΠΑΡ.1)

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 85/11-4-2012
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 70765/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» (Β΄ 2351).»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1285/11-4-2012
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κα ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΡΟ 48 ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:55/17-1-2012
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ.ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑΣ».»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:54/17-1-2012
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:53/17-1-2012
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΚΑΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1017/10-10-2011
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (864/7-9-2011) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:39681/14-9-2011
«ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:864/7-9-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:791/18-8-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:704/8-7-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:585/27-5-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:309/14-3-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:3890/2-2-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:82/24-1-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:33/13-1-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡ.8 ΤΟΥ Ν.3731/2008.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:20/10-1-2011
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1086/12-11-2010
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1083/12-11-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1065/5-11-2010
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:615/21-6-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:617/8-6-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:562/26-5-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΧΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:527/12-5-2010
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.17271/1-4-2010
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.7422/9-2-2010
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ."

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.75907/18-12-2009
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42, ΤΟΥ Ν.3801/2009."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:66867/30-10-2009
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.64584/22-10-2009
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ.ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 135/2006."

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1267/15-10-2009

"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ Π.Δ. 135/2006."

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.62688/13-10-2009
ΝΟΜΟΣ
3801/2009 (ΑΡΘΡΟ 42-ΠΑΡ.4 ΚΑΙ 5)
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 163/4-9-2009
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (10) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3731/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.12863/4-3-2009
"ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 68/20-2-2009
"
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΠΡΙΝ ΤΟ Π.Δ. 135/2006."

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.10405/18-2-2009
"
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ν.3731/2008 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.6201/2-2-2009
"
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.1247/9-1-2009
ΝΟΜΟΣ
3731/2008 (ΑΡΘΡΑ 1 ΜΕΧΡΙ 17)
" ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-12-2008
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2351/19-11-2008
"ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:56840/13-10-2008
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:οικ.56588/10-9-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:895/2-9-2008
"
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1687/21-8-2008
"
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:839/6-8-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:722/4-7-2008
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ.1049/8-1-2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 793/6-5-2008
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-26 ΜΑΙΟΥ 2008


"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 145/30-1-2008

»
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1765/4-9-2007
ΝΟΜΟΣ
3536/2007 (ΑΡΘΡΟ 23-ΠΑΡ.7)
"ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 42/23-2-2007
Π.Δ.
135/2006
"ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΥ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 153/20-7-2006

"ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 55572/26-10-2005 (ΦΕΚ 1648/Β/29-11-2005) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."

Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 426/7-4-2006

ΝΟΜΟΣ 3448/2006(ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΑΡ.1 ΚΑΙ
4)
"ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 57/15-3-2006

"
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ.ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ
."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1183/19-12-2005

"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ.ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΗΔΗ."

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1173/12-12-2005
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1648/29-11-2005
ΝΟΜΟΣ
3345/2005 (ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡ.5)
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2005
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
."
ΑΘΗΝΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 574/30-5-2005
ΝΟΜΟΣ
3274/2004 (ΑΡΘΡΟ 35 – ΠΑΡ.12)
"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 195/19-10-2004

ΝΟΜΟΣ
3274/2004 (ΑΡΘΡΟ 30- ΠΑΡ. 5)
"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 195/19-10-2004

"ΕΓΓΡΑΦΟ
– ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1101/29-10-2004
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 995/8-10-2004
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
– ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 991/7-10-2004
"ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ
Π.Δ. 23/2002."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 931/27-9-2004
"ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 873/20-9-2004
"ΈΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 728/7-9-2004
"ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΦΕΔΡΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 959/25-6-2004
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 867/11-6-2004

ΝΟΜΟΣ
3242/2004(ΑΡΘΡΟ 26)
"ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 102/24-5-2004

"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 637/30-4-2004
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
ΑΘΗΝΑ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 5783/29.1.2004 (Φ.Ε.Κ. Β’/2.5.2004) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ . – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 485/5-3-2004
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 478/5-3-2004
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 206/5-2-2004
"ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Α’ ΒΑΘΜΟΥ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1281/10-9-2003
ΝΟΜΟΣ
3146/2003 (ΑΡΘΡΟ 6-ΠΑΡ.4)
"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125/23-5-2003
"ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 441/14-4-2003
ΝΟΜΟΣ
3013/2002 (ΑΡΘΡΟ 27-ΠΑΡ.7 και 8)
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ -ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 102/1-5-2002

Π.Δ.:
23/2002
"ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19/7-2-2002

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.