ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


»
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν.4235/2014.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:216/25-2-2014


«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ Ν.4235/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4024/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.2/17087/0022/24-2-2014


«Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν.4235/2014.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:216/25-2-2014


ΝΟΜΟΣ 4235/2014 (ΑΡΘΡΟ 67)
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 32/11-2-2014


«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:48682/19-12-2013


«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Β.Α.Ε.).»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Α32/1150/6/14-1-2013


«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/45469/0022/4-7-2012


«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ Β.Α.Ε.).»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:19957/25-5-2012


«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/36436/0022/21-5-2012


«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:775/22-5-2012


«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. (27) ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ-Κ.Β.Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Α32/1150/20-3-2012


«ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΤΑΣΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4024/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:328/9-3-2012


«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΤΑΣΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:285/5-3-2012


«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012


«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.10221/οικ.1325/90/6-2-2012


«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ Β.Α.Ε. (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/932/837/20-1-2012


«ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ Β.Α.Ε ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/88840/0022/20-12-2011


«ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2778/2-12-2011


«Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΑ Β.Α.Ε.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:801/22-8-2011


«Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΑ Β.Α.Ε.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:800/22-8-2011


«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-43η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΤΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:199/16-2-2011


«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-ΤΟΜΕΑΣ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3863/2010-ΑΡΘΡΟ 66 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Τ.Α.Δ.Κ..Υ. ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:107805/10909/9-11-2010

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (Β.Α.Ε.).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:Φ.80020/οικ.19225/704/16-9-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3863/2010 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:757/23-7-2010
ΝΟΜΟΣ 3865/2010 (ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΑΡ. 8)
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 120/21-7-2010
ΝΟΜΟΣ 3863/2010 (ΑΡΘΡΟ 66)
«ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 115/15-7-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 (Β.Α.Ε.).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:730/8-7-2010
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6430/18-5-2010
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΣΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/75734/0022/2009/29-1-2010
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (47η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:139453/0092/27-6-2008
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1052/23-10-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (22η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ)
ΣΤΗ 47η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2/71193/0022/10-10-2008
"ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Β.Α.Ε."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:1019/9-10-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-22η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:47340/2-10-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:991/1-10-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ 3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:930/16-9-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΕΓΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:923/15-9-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΕΓΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:906/8-9-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ 47ης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 43η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:144076/0092/6-8-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:101102/31-7-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:37822/28-7-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ
Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:770/15-7-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Β.Α.Ε. ΤΟΣΟ
ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:766/15-7-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:727/8-7-2008
"ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:139453/0092/27-6-2008
"ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:134585/0092/26-6-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:673/24-6-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:619/17-6-2008
"ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ Β.Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008."
ΑΘΗΝΑ-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ Β.Α.Ε. (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008)."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:608/17-6-2008
"ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Β.Α.Ε. ΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:589/10-6-2008
"ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:577/6-6-2008
"ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:571/5-6-2008
"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3660/2008 (Β.Α.Ε.)."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:108180/0092/6-6-2008
"ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Β.Α.Ε. (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ
Ν.3660/2008) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:473/15-5-2008

"ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4-Ν.3660/2008) ΓΙΑ ΤΑ Β.Α.Ε.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ."
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:454/8-5-2008

ΝΟΜΟΣ
3660/2008
"ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 78/7-5-2008

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.