Μενού Κλείσιμο

Αλληλοβοήθεια

helpΙεραρχώντας τους στόχους του Σωματείου, και πιστεύοντας πως η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου.

θεωρώντας πως η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και προπάντων μεταξύ των μελών ενός σωματείου, είναι πρωταρχικός σκοπός.

θεσπίσαμε την χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε εργαζομένους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς και σε εργαζόμενους που έχουν υποβληθεί σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις , με ομόφωνη απόφαση μετά από Γενική Συνέλευση.