Περιήγηση: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ , ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ…
Διάβασε περισσότερα