ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

<
tr >

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/47/οικ.21243/30-7-2013
 
«ΠΡΑΞΗ (18/2013) ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι΄ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν.4002/2011.»
ΑΘΗΝΑ-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (18/2013) ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι΄ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν.4002/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:760/25-7-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ.4 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/2012.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017/26-7-2013
 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (405/26-4-2013) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:17285/25-7-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α΄ 167).»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845/24-7-2013
 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν.3584/2007.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:734/19-7-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/οικ.19639/12-7-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-5-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53β΄/292/24671/1-4-2013
 
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.4057/2012.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΚ/Φ.37/2285/19-3-2013
 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.:3805/4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ».»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:10755/20-3-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.1.1./1/οικ.5274/25-2-2013
 
«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (268/2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ
ΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2527/1997 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.3731/2008.»

ΑΘΗΝΑ-8 ΜΑΙΟΥ 2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11-2-2013
 
«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (615/2012) ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ.»

ΑΘΗΝΑ-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (615/2012) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:47184/12/20-2-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:40700/18-2-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.6315/15-2-2013
 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 19/2012 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν.4002/2011.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/106/1579/5-2-2013
 
«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:3805/4-2-2013
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4038/2012.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22-1-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.35.33/1706/οικ.2063/18-1-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔΔ/οικ.1240/9-1-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.560/8-1-2013
 
«ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ, ΠΑΡ. Ζ (ΥΠΟΠΑΡ. Ζ.1 ΚΑΙ Ζ.2), ΤΟΥ Ν.4093/2012.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 7/8-1-2013
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 240/12-12-2012).»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔΔ/οικ.30457/19-12-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.28770/6-12-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/21012.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ.28085/3-12-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΡΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.27052/21-11-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188/12-11-2012
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:33730/29-10-2012
 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2700/5-10-2012
 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/64587/0022/19-9-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡ. 1α, 2 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν.4024/2011, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΟΑ/Φ.14/81/οικ.18320/7-8-2012
 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:23280/23-7-2012
 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΔΩΝ, ΚΗΠΩΝ Κ.ΛΠ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:25500/5-7-2012
 
«ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 146Β ΤΟΥ Ν.3528/2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΥ Ν.4057/2012.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/οικ.13718/18-6-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/3-5-2012
 
ΝΟΜΟΣ 4071/2012 (ΑΡΘΡΟ 12)

«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 85/11-4-2012
 
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 150/29-3-2012
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/14145/0022/21-3-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ Ν.4002/2011 ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ ΕΞ΄ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Π.Υ.Σ. 33/2006, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.10203/19-3-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΝΑΤΟΥ, ΠΑΡ.18 ΤΟΥ Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ. 54 Α΄/14-3-2012) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/50/οικ.6810/19-3-2012
 
ΝΟΜΟΣ 4057/2012

«ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 54/14-3-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.7587/29-2-2012
 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/8347/0022/1-2-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:2/5071/0022/17-1-2012
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68, ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.4002/2011 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2011
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1./22088/3-11-2011
 
ΝΟΜΟΣ 4024/2011 (ΑΡΘΡΟ 40-ΠΑΡ.6)

«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 226/27-10-2011
 
ΝΟΜΟΣ 4018/2011 (ΑΡΘΡΟ 11)

«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011
 
ΝΟΜΟΣ 4002/2011 (ΑΡΘΡΟ 68-ΠΑΡ.1)

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 180/22-8-2011
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 41 ΤΟΥ Ν.3979/2011).»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011
 
ΝΟΜΟΣ 3996/2011 ( ΑΡΘΡΟ 75-ΠΑΡ.2 ΚΑΙ 3)

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 170/5-8-2011
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37-ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/5-8-2011
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 41 ΤΟΥ Ν.3979/2011).»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:32218/4-8-2011
 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.».»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1659/26-7-2011
 
ΝΟΜΟΣ 3986/2011 (ΑΡΘΡΟ 37-ΠΑΡ.5)

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 152/1-7-2011
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 19/2011 «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473/16-6-2011
 
ΝΟΜΟΣ 3979/2011 (ΑΡΘΡΑ 41, 45, 49, 50, 51, 58 και 59)

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2011
 
«ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3801/2009.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:606/6-6-2011
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3966/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:602/3-6-2011
 
ΝΟΜΟΣ 3966/2011 (ΑΡΘΡΟ 58-ΠΑΡ.5 ΚΑΙ 6)

«ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 118/24-5-2011
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.24840/23-5-2011
 
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.19619/20-4-2011
 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.»

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.18349/13-4-2011
 
ΝΟΜΟΣ 3943/2011 (ΑΡΘΡΟ 49-ΠΑΡ.8γ ΚΑΙ 11)
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 66/31-3-2011
 
Π.Δ. 19/2011

«ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 51/14-3-2011
 
«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ.»

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 375/9-3-2011
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν.3905/2010 (ΑΡΘΡΟ 51, ΠΑΡ.1δ) ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:252/25-2-2011
 
«ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΤΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158, ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3584/2007.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:32/13-1-2011
 
ΝΟΜΟΣ 3905/2010 (ΑΡΘΡΟ 51-ΠΑΡ.1δ)
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 219/23-12-2010
 
«Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις τροποιήσεις των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.33681/16-6-2010
 
«Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την χορήγηση της άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:25733/19-5-2010
 
«Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαίρεση του προσωπικού Ορισμένου Χρόνου απο τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010.»
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.20989/21-4-2010
 
«Εξαίρεση προσωπικού Ορισμένου Χρόνου απο τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 353/30-3-2010
 
ΝΟΜΟΣ 3839/2010
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α”-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 51/29-3-2010
 
"Εγγραφο
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.Γεώργιο Ντόλιο για την
έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται
απο τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
Αρ.Πρωτ.:188/17-2-2010
 
"Έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για τη χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού
με παρένθετη μητέρα."
Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/1667/οικ.31514/22-12-2009
 
ΝΟΜΟΣ
3801/2009 (ΑΡΘΡΟ 8, ΑΡΘΡΟ 17, ΑΡΘΡΟ 18, ΑΡΘΡΟ 20-ΠΑΡ.1,2,3, ΚΑΙ 4,
ΑΡΘΡΟ 36-ΠΑΡ.6, ΑΡΘΡΟ 38-ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2, ΑΡΘΡΟ 42-ΠΑΡ.5)
"Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 163/4-9-2009
 
"Έγγραφο
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό Εσωτερικών
για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
που προβλέπονται απο τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
Αρ.Πρωτ.:505/26-3-2009
 

"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τον τρόπο πρόσληψης
του προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού."
Αρ.Πρωτ.:οικ.2278/12-1-2009
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.2/75100/0022/23-12-2008
"Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2699/31-12-2008
 
"
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για το δικαίωμα κανονικής άδειας
σε υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών."
Αρ.Πρωτ.:77894/29-12-2008
 
ΝΟΜΟΣ
3731/2008 (ΑΡΘΡΟ 18-ΠΑΡ.1,3,7,8,9 & 10 KAI ΑΡΘΡΟ 30-ΠΑΡ.1,4,6
& 8)
» Αναδιoργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-12-2008
 
"
Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μετάταξη-μεταφορά του προσωπικού
βάσει του άρθρου 9, παρ.22 του Ν.2266/1994 σε παραμεθόριες περιοχές."
Αρ.Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β10/333/οικ.29269/31-10-2008
 
"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαδικασία εκλογής των
αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων που θα μετέχουν στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού."
Αρ.Πρωτ.:46538/31-7-2008
 
"
Εγκύκλιος του Υπουγείου Εσωτερικών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και
το σύστημα επιλογής των Προισταμένων Οργανικών Μονάδων κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007)."
Αρ.Πρωτ.:οικ.48255/29-7-2008
 
"Αποζημίωση
Προέδρων, Μελών και Γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 288/8-7-2008
 
"Τροποποίηση
της υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28-4-2004 (Φ.Ε.Κ. 645/Β΄/3-5-2004) απόφασης
περί του καθορισμού ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού των
Ο.Τ.Α."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1261/1-7-2008
 

"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις
για μετακινήσεις – αποσπάσεις – μετατάξεις των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, Νόμος 3584/2007."
Αρ.Πρωτ.:οικ.37798/17-6-2008
 

"Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την χορήγηση των αδειών
σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων."
Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008
 
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για τη χορήγηση
της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα στο προσωπικό
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης."
Αρ.Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β18.22/798/οικ.13715/23-5-2008
 
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων
των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού."
Αρ.Πρωτ.:οικ.31323/20-5-2008
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.ΟΙΚ.19236/27-3-2008
" Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 596/7-4-2008
 
"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για την
προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες
περιοχές."
Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.51/581/οικ.9129/31-3-2008
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.:ΔΙΔΑΔ/φ.51/578/οικ.6378/4-3-2008
" Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν
σε παραμεθόριες περιοχές."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 475/18-3-2008
 
"Εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για τον καθορισμό
των υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης."
Αρ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1395/οικ.6647/11-3-2008
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008
" Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 315/27-2-2008
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.:2/3850/0022/19-2-2008
» Καθορισμός αποδοχών, κατ΄αποκοπήν εξόδων κίνησης και αποζημίωσης
για υπερωριακή απασχόληση, των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών
και Επιστημονικών Συνεργατών των Δήμων, των Συνδέσμων Δήμων, Δήμων
και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων.
"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
85/26-2-2008
 

ΝΟΜΟΣ 3613/2007 (ΑΡΘΡΟ 24-ΠΑΡ.12)
» Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
263/23-11-2007
 

"
Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υποστήριξη, παρακολούθηση
και διοίκηση των διαδικασιών εφαρμογής του Νέου Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. "


Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 472/2-11-2007
 

"
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
για την χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση
της σχολικής προόδου των τέκνων τους ."

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684/10-9-2007
 

"
Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που δίνει διευκρινήσεις για την
άδεια ανατροφής τέκνου ."


Αρ.Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1251/15842/3-9-2007
 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:ΑΡΙΘΜ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.20561/9-8-2007
» Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθησητης
σχολικής επίδοσης των τέκνων τους .
"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
1613/17-8-2007
 
»
Εγκύκλιος (51) του Υπουργείου Εσωτερικών για την ασκηση ιδιωτικού
έργου ή εργασίας με αμοιβή και συμμετοχή σε Εταιρείες των Υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με το Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» .
"
Αρ.Πρωτ.:οικ.45065/8-8-2007
 

» Εγκύκλιος (52) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάταξη των Υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με το Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
"
Αρ.Πρωτ.:οικ.45064/8-8-2007
 
"Εγγραφο
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Υπουργό Εσωτερικών
για την εκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων
που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
"
Αρ.Πρωτ.:856/19-7-2007
 
ΝΟΜΟΣ
3584/2007
"
Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
"
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
143/28-6-2007
 
"Έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ».
"
ΑΘΗΝΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
2007
 
"Σχέδιο
Νόμου «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
"
ΑΘΗΝΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
2007
 
"Αιτιολογική
Έκθεση στο σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
"
ΑΘΗΝΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 13
ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
 
"Απόφαση
του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη συνεδριασή του στις 25
Απριλίου 2007 για τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.Προτάσεις-Παρατηρήσεις
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο προσχέδιο του Κώδικα.Βασικές μεταβολές που προέρχονται
με το προσχέδιο του νέου Κώδικα.
"
Αρ.Πρωτ.:489/27-4-2007
 
"Σύσταση
Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
"
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β” – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
1717/ 8-12-2005
 
ΝΟΜΟΣ
3320/2005 (ΑΡΘΡΟ 20)
"Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών
Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και για τους Ο.Τ.Α. ."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
48/23-2-2005
 
ΝΟΜΟΣ
3146/2003 (ΑΡΘΡΟ 6-ΠΑΡ.7)
"Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών
και άλλες διατάξεις."

Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α” – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125/
23-5-2003
 
ΝΟΜΟΣ
3013/2002 (ΑΡΘΡΟ 26)
"Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 102/1-5-2002
 
ΝΟΜΟΣ
2839/2000 (ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΑΡ. 5)
"ΡυΘμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις."

Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α” – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 196/ 12-9-2000
 
ΝΟΜΟΣ
2683/1999
"Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις."

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
19/9-2-1999
 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 410/1988
"Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,
που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Λοιπων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου."
Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α” – ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 191/30-8-1988

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

51 − 47 =

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>